Mar 17, 2021 - Mar 17, 2021
18:00H - 19:00H
Si bé abans de la Covid-19 la demanda de professionals amb coneixements digitals i tecnològics creixia de manera considerable, la pandèmia ha accelerat aquesta tendència. Però de què parlem quan ens referim al “talent digital”? Les companyies canvien i s'adapten a nous entorns, i amb elles també els seus equips han de fer-ho. El talent digital que busquen les companyies ja no és només aquell que té coneixements tècnics -o hard skills- sobre la Intel·ligència Artificial, la ciberseguretat o el Big Data. Les habilitats -o soft skills-, ja siguin digitals, comunicatives, de gestió de projectes, de noves metodologies, entre moltes altres, són avui dia competències cada vegada més valorades, transversals i que ens permeten comptar amb professionals més polièdrics i capaços d'adaptar-se al canvi. Aquesta visió en auge del talent digital és un canvi cultural encara necessari en moltes organitzacions.

Registra't
Ponents
Jordi Arrufí
Director del programa de Talent Digital de Mobile World Capital Barcelona
Laura Gil
Directora de Transformació Digital a Damm