L’experiència de Sant Feliu potenciant la creativitat i l’emprenedoria TIC en els infants. Accions per potenciar vocacions STEM i reduir l’escletxa de gènere.

Feb 19, 2020 - Feb 19, 2020
17:30H - 18:30H
1a planta de CO-Innova Sant Feliu (Torre del Roser)
Es tracta d’una xerrada on s’explica que es el projecte Technovation Girls, es dona retorn de l’edició de l’any 2019 i alhora s’expliquen els avantatges que suposa per a les nenes de la ciutat participar en aquest project

Sant Feliu fa anys que treballa com un dels seus puntals de ciutat intel·ligent la implementació d’activitats i projectes que potencien l’emprenedoria i el coneixement de les STEM entre els infants del municipi, amb l’objectiu de potenciar vocacions científico-teconológiques. El sector STEM és un dels sectors amb més demanda de professionals i més mancances. I a més a més un dels que presenta un biaix més gran de gènere: només un 12% de noies, segons dades del Ministeri d’Educació el 2019, trien estudis STEM. Per això, a banda d’apropar la tecnologia i l’emprenedoria a les escoles, des de 2019 s’incentiva la participació en un projecte d’abast internacional pensat per afavorir la presència de noies en vocacions STEM: El Technovation Girls.