Programació i robòtica STEAM

Feb 19, 2020 - Feb 20, 2020
09:30H - 11:30H
Escola Font de la Pólvora i Escola Vila-Roja

A càrrec d’Ingenium creatiu, es realitzaran dos tallers creatius amb materials reciclats perquè els alumnes aprenguin a dissenyar, construir i programar amb l’enfocament educatiu STEAM. A través de diverses activitats es podran conèixer alguns dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible les quals ajudaran a reflexionar sobre el disseny i la construcció del nostre món, perquè puguin proposar i programar les seves solucions pròpies.

Programa
Ponents
Day 19 Day 20
Taller creatiu amb materials reciclats perquè els alumnes aprenguin a dissenyar, construir i programar amb l’enfocament educatiu STEAM.
Escola Font de la Pólvora

Organizers

Taller creatiu amb materials reciclats perquè els alumnes aprenguin a dissenyar, construir i programar amb l’enfocament educatiu STEAM.
Escola Vila-Roja

Organizers

Ingenium Creatiu