Activity information

Environmental Dress és un vestit intel·ligent que mesura l’agressivitat de l’entorn per analitzar com afecta l’estat d’ànim i comportament de les persones. Aquest vestit està equipat amb sensors per analitzar qüestions com les variacions de soroll, temperatura, pressió atmosfèrica, radiació ultraviolada o quantitat de monòxid de carboni present en la nostra vida diària. Tota aquesta informació genera una gran base de dades configurada amb les referències geolocalitzades recopilades. Projecte guanyador de Next Things 2015 – Conducta, una convocatòria conjunta de LABoral Centre d’Art & Telefònica I+D.