Activity information

“Luci” reprodueix el funcionament d’un sistema acte-organitzatiu inspirant-se en el comportament de les cuques de llum dels manglars del sud-est asiàtic. S’ha observat que quan el mascle de la cuca de llum llança un senyal intermitent, la femella respon amb un centelleig similar. Primer, les freqüències de les emissions de llum tendeixen l’una cap a l’altra i, més tard, s’acoblen totalment. Aquest és tan sols un exemple del que és una característica general de la naturalesa: l’existència d’oscil·ladors acoblats, sistemes que tendeixen a estabilitzar-se en determinades seqüències periòdiques d’estats mentre no es produeixen fluctuacions prou fortes per trencar l’estabilitat d’aquestes configuracions.

“Luci” consta de 64 unitats compostes, cadascuna d’elles, per cinc emissors sensibles de llum i so el comportament rítmic del qual configura innombrables patrons caòtics que tendeixen a l’estabilitat. Els components individuals no tenen informació sobre el comportament del conjunt si bé, el comportament de Luci és manifestament més complex que el dels seus integrants. L’alteració en la lluminositat ambiental, produïda per la intervenció del visitant, estimula la comunicació dels components provocant un nou acoblament. Encara que els patrons polirítmics d’adaptació no sempre són iguals i, a encara que els punts de partida i els recorreguts puguin ser essencialment diferents, sempre s’acaba en el mateix lloc. Luci és una mostra que el món està ple de rellotges que s’acoblen, els batecs dels quals generen un soroll de dimensions universals que ens dóna la de l’ordre que creiem endevinar en la Naturalesa.

“Luci” és, en última instància, una al·lusió a la irreversibilitat de la vida i a l’absoluta seguretat de la mort.