Activity information

The Flood és, d’una banda, una investigació sobre la criptomoneda, les seves necessitats d’extracció de dades i energia; per una altra, l’abstracció basada en les seves formes, conceptes i idees. El treball ressona entre l’estil documental d’imatges i objectes 3D simulats en l’entorn. Tot i que la criptomoneda és una cosa immaterial com a part del codi, necessita una infraestructura material potent per existir – targetes de vídeo i dispositius especialitzats per encriptar i desencriptar les transaccions i mantenir la xarxa en funcionament; grans quantitats d’energia sovint basada en carboni perquè aquestes màquines funcionin; minerals de terra estranys per crear aquests dispositius, etc.