Sigues un ciutadà digital: Com relacionar-te amb l’Administració Pública

CIO C/ Verge de l'Alba, 5-7, Manresa

L’objectiu d’aquest taller és adquirir coneixements generals sobre la certificació digital, conèixer els tipus de certificats, aprendre a utilitzar les eines per signar electrònicament i donar a conèixer els serveis on-line que ofereixen les diferents administracions públiques ( Ajuntaments, Diputació, Generalitat, Agència Tributària, Seguretat social).