Política Privacitat Mobile Week Catalunya

Última actualització: 22 de juny de 2021

Mobile Week és una iniciativa promoguda per la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (d’ara endavant, MWCapital”), amb NIF G65760431 i domicili a Barcelona (08039), Pl. Pau Vila 1, Sector 2C (Edifici Palau de Mar)

Amb la finalitat de traslladar el model d’èxit de la Mobile Week més enllà de la ciutat de Barcelona, MWCapital ha subscrit diversos convenis de col·laboració amb diferents Administracions (Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, etc.) perquè la Mobile Week se celebri en altres ciutats i poder així atreure assistents i participants de diverses regions.

A conseqüència de la vinculació legal existent a l’empara de cadascun d’aquests convenis de col·laboració, MWCapital i cadascuna d’aquestes Administracions han subscrit un contracte de corresponsabilitat de tractament de dades de caràcter personal a l’empara del que es preveu en l’article 26 del Reglament General de Protecció de Dades en la mesura en què existirà una determinació conjunta dels objectius, fins i mitjans del tractament de les dades de caràcter personal de les persones que es registrin a les diferents activitats que integren el programa de la Mobile Week de cada ciutat.

A continuació, trobaràs les diferents polítiques de privacitat de cadascuna de les Administracions que organitzen la Mobile Week perquè puguis consultar aquella que es correspon amb la ciutat a l’activitat de la qual et registres:

Ajuntament de Figueres: http://ca.figueres.cat/politica-de-privacitat/

Entitat pública empresarial local Neàpolis (Vilanova i la Geltrú): https://www.neapolis.cat/

Ajuntament de Rupit i Pruit: https://www.rupitpruit.cat/altres/proteccio-de-dades-personals.html

Ajuntament de Centelles: https://www.centelles.cat/ajuntament/informacio-oficial/docs/proteccio-dades/model-de-la-informacio-de-proteccio-de-dades-actualitzada-al-rgpd.pdf

Ajuntament de Riudellots de la Selva: https://www.riudellots.cat/politica-proteccio-dades.php

Ajuntament de Vic: https://www.vic.cat/

Ajuntament d’Igualada: https://www.igualada.cat/ca/avis-legal

Ajuntament de Sant Pere de Ribes: https://www.santperederibes.cat/

Ajuntament de Girona: https://web.girona.cat/dadespersonals

Ajuntament de La Seu d’Urgell: https://www.laseu.cat/avis-legal

Ajuntament de Lleida: https://www.paeria.es/centre-de-privacitat/ca/

Ajuntament de Llagostera: https://www.llagostera.cat/pagina.php?id=408 

Ajuntament de Badalona: https://seu.badalona.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_PROTECDATA

Ajuntament de Manresa: https://www.manresa.cat/web/menu/8148-proteccio-de-dades-i-politica-de-privacitat 

Ajuntament de Terrassa: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades. 

Ajuntament de Mataró: https://www.mataro.cat/ca/politica-de-privacitat 

Ajuntament de Mollerussa:https://www.mollerussa.cat/avis-legal/

Ajuntament de Ribera d’Ebre: https://seu-e.cat/ca/web/ccriberadebre/tramits-i-gestions/politica-de-privacitat